A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

PRACOWNICY DPS ODEBRALI DYPLOMY ZAWODOWE

W dniu 29 maja 2018 roku w naszym Ośrodku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pracownikom DPS, potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kierunku „Opiekun Medyczny”. „Gratuluję podjęcia bardzo ważnej i pozytywnej decyzji w Państwa życiu zawodowym, mimo codziennej pracy dziękuję wam za podjęcie się wysiłku i uzyskania dodatkowych kwalifikacji” – mówił Bogusław Włodarczyk, zawieszony starosta opatowski. Ukończenia studiów i chęci ustawicznego podnoszenia kwalifikacji swoim pracownikom pogratulował dyrektor DPS Jarosław Basak. Uroczystości wręczenia dyplomów dokonali; vice starosta opatowski Gustaw Saramański, vice dyrektor ZS im. Marii Curie-Sklodowskiej w Ożarowie Wojciech Majcher, oraz radna powiatowa Aneta Bławat.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates