A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

TERAPIA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 

 

 

Sala doświadczania świata to specjalnie wyposażone pomieszczenie polisensoryczne, której celem jest stymulowanie i wyciszanie zmysłów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Zajęcia na terapii doświadczania świata dobierane są indywidualnie do potrzeb mieszkańców. W tej Sali mieszkaniec ma możliwość dowolnego wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Głównym celem organizowania zajęć terapii jest stworzenie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates