A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

OBCHODZIMY URODZINY NASZYCH MIESZKAŃCÓW

 

 

 

W dniu 15 kwietnia obchodziliśmy w naszym Domu urodziny mieszkanki Kamili. Kamila zaprosiła na uroczystość swoje koleżanki i kolegów oraz pracowników DPS. Wszyscy złożyli solenizantce urodzinowe życzenia i odśpiewali tradycyjne "sto lat". Kamila poczęstowała wszystkich gości pysznym tortem.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates