A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

EKOPIKNIK W ZOCHCINKU

 

 

 

12 maja na terenach zielonych Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku odbył się rodzinny piknik ekologiczny. Piknik integracyjny zgromadził tłumy mieszkańców Powiatu Opatowskiego (i nie tylko). Piękne miejsce i doskonała organizacja sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili. Wśród wielu atrakcji pikniku można było zobaczyć pokazy miodobrania, wystawę królików i drobiu ozdobnego, stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodzieło artystyczne. Odbyły się warsztaty pszczelarskie oraz panele dyskusyjne nt. pszczelarstwa oraz zdrowej żywności. Na imprezie wśród wielu artystów zaprezentował się zespół „Relaks” mieszkańców DPS w Zochcinku, który zaśpiewał wiązankę znanych i lubianych piosenek. Swoim występem zespół „porwał” do zabawy licznie zgromadzoną publiczność.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates