A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

FESTIWAL MARYJNY "TOBIE MARYJO ŚPIEWAĆ CHCĘ - ZOCHCINEK 22.05.2019

 

 

 

W dniu 22 maja w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku odbył się Festiwal Majowy „Tobie Maryjo śpiewać chcę”. W festiwalu wzięło udział 13 placówek pomocy społecznej z terenu powiatu opatowskiego: DPS Czachów, DPS Sobów- Filia Suchodółka, ŚDS Ożarów, ŚDS Opatów, WTZ nr 1 Opatów, WTZ nr 2 Opatów, WTZ Czekarzewice, WTZ Bidziny, WTZ Sobów, SOSW Jałowęsy, SOSW Niemienice, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Tarłów, DPS Zochcinek. Każdy z zespołów zaprezentował dwa utwory poświęcone Maryi. Nie brakowało pięknych głosów, ciekawych instrumentów i pasji w śpiewie, który tego dnia rozbrzmiewał w Zochcinku. Na zakończenie festiwalu wszyscy wspólnie zaśpiewali ulubioną pieśń św. Jana Pawła II – „Barkę”. Wszyscy przeżyliśmy bardzo piękne wydarzenie w Naszym Domu nie tylko ze względu na zmagania artystyczne, ale także dlatego, że jest to okazja by spotkać się ze „starymi znajomymi” z poprzednich festiwali. Nagrody rzeczowe były tylko dodatkiem, bo atmosfera festiwalu sprawiła, że trudno było nam się ze wszystkimi uczestnikami rozstać.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates