A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY KONIA

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać klacz o imieniu Rilka ur. 30.03.2008r. rasa: typ pogrubiony, maści karej, w stadium chorobowym. Szczegółowe informacje o koniu można uzyskać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku i pod numerem telefonu 158682818. Termin składania ofert do czwartku tj. 06.06.2019r. do godz. 11.00. Ogłoszenie niniejsze ma charakter informacyjny.

 

/jelon

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates