A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Drużyny rywalizowały o puchar Starosty Opatowskiego

Turniej piłki nożnej osób niepełnosprawnych o puchar Starosty Opatowskiego odbył się kilka dni temu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Rywalizowało pięć drużyn z placówek pomocy społecznej powiatów opatowskiego i ostrowieckiego. Za udział w turnieju zespoły otrzymały puchary z rąk wicestarosty opatowskiego Małgorzaty Jalowskiej.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates