A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Komputerowe "prawa jazdy" dla mieszkańców i dla pracowników

W ramach projektu „E-kompetentni”, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku otrzymali certyfikaty ECDL - szkolenia komputerowego. Kurs trwał 152 godziny. W trakcie szkolenia kursanci zdobyli podstawową wiedzę z zakresu oprogramowania Office (przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne).

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates