A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Regeneracja i renowacja boiska w DPS Zochcinek

W celu ciągłego podnoszenia walorów mieszkalnych i bytowych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku podjęliśmy się remontu bazy sportowej naszej placówki. Własnymi siłami remontujemy boisko do piłki nożnej. Obecne boisko jest wykorzystywane do organizowania zajęć sportowych dla mieszkańców naszego domu. Obecna nawierzchnia nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Jest niebezpieczna dla zdrowia. Upadki są przyczyną kontuzji i urazów. Przebudowa boiska przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas zajęć terapii zajęciowej dla naszych mieszkańców. Poszerzy się i uatrakcyjni baza naszej placówki, która będzie mogła być wykorzystana również dla mieszkańców środowiska lokalnego, które uzyska miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego. Remont boiska DPS przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć terapii zajęciowej, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia. Boisko stanie się miejscem, które umożliwi większą integrację mieszkańców ze społecznością lokalną.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates