A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

W połowie października, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wzięli udział w 27. Świętokrzyskim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku. W przeglądzie, łącznie wzięło udział 25 zespołów placówek pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego. Za udział w przeglądzie nasz zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe.

29. urodziny Łukasza, mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Jubilat zaprosił znajomych i opiekunów z kierowniczką.

W ramach projektu „E-kompetentni”, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku otrzymali certyfikaty ECDL - szkolenia komputerowego. Kurs trwał 152 godziny. W trakcie szkolenia kursanci zdobyli podstawową wiedzę z zakresu oprogramowania Office (przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne).

Impreza charytatywna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Niemienicach. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku pokazywał konia do hipoterapii oraz umożliwił przejazd bryczką.

1,5 tony różnych gatunków ryb, między innymi: złoty karaś, amur, karp, lin i sandacz trafiło do stawu przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Ryby przekazał za darmo pan Brian Perlik z Gospodarstwa Rybackiego Antoniów.

Turniej piłki nożnej osób niepełnosprawnych o puchar Starosty Opatowskiego odbył się kilka dni temu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Rywalizowało pięć drużyn z placówek pomocy społecznej powiatów opatowskiego i ostrowieckiego. Za udział w turnieju zespoły otrzymały puchary z rąk wicestarosty opatowskiego Małgorzaty Jalowskiej.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates