A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

 

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku przystąpił do realizacji projektu pn. „My Samodzielni!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Celem projektu jest włączenie społeczne 100 osób (50 osób z niepełnosprawnością, uczestników WTZ w Opatowie oraz 50 osób z rodzin lub najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opatowskiego zamieszkujących na terenach wiejskich oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty WTZ o specjalistyczne wsparcie i usługi społeczne począwszy od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

W ostatnim dniu karnawału 13 lutego 2018 roku odbyła się w naszym Domu „zabawa walentynkowo – karnawałowa”. Na zabawie pojawili się mieszkańcy DPS oraz ich przyjaciele i „drugie” połówki. Na parkiecie brakowało miejsca do tańca, a uśmiechom i radości nie było końca. Chętne osoby mogły zaśpiewać piosenkę lub poprosić o dedykację dla swojej “walentynki”. Po zabawie wszyscy uczestnicy mogli posmakować pysznych gofrów i słodkich ciasteczek przygotowanych przez naszą kuchnię specjalnie na tę okazję.

 

Karnawał to okres zimowych zabaw i bali. Dnia 25 stycznia 2018 roku w naszym Domu odbyła się zabawa „Karnawałowa”, której głównym celem, oprócz kultywowania tradycji ludowych była również integracja mieszkańców. Muzykę do tańca zapewnili instruktorzy terapii zajęciowej. Wszyscy w wyśmienitych humorach bawili się przy dźwiękach muzyki. Miłym przerywnikiem imprezy były konkursy taneczne, w których brali udział wszyscy chętni uczestnicy zabawy. Na zakończenie imprezy wszyscy smakowali pysznych gofrów przygotowanych przez panie kucharki specjalnie na tę okazję.

 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wzięli czynny udział w Godach Opatowskich, corocznej imprezie o tematyce jasełkowej i bożonarodzeniowej, które odbyły się w Opatowskim Domu Kultury. W ramach Godów mieszkańcy DPS uczestniczyli w „Konkursie plastycznym – szopka Bożonarodzeniowa” i „Festiwalu Kolęd i Pastorałek”. Na festiwalu zespół „Relaks” mieszkańców naszego Domu w pięknych jasełkowych strojach zaśpiewał piosenkę świąteczną „Jest taki dzień”. Za wykonanie piosenki artyści otrzymali wyróżnienie oraz dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodę – wyróżnienie w konkursie plastycznym „Bożonarodzeniowa szopka” otrzymały dwie mieszkanki Irena Goraj i Barbara Rak. GRATULUJEMY!!!

 

Wieczór wigilijny to najbardziej uroczysty wieczór roku, czas serdecznych spotkań, dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń przy stole nakrytym białym obrusem. W dniu 22 grudnia mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku razem zasiedli do wigilijnego stołu. Tradycyjne kolędy i pastorałki zaśpiewał zespół mieszkańców „Relaks” wprowadzając wszystkich uczestników w świąteczny nastrój. Życzenia świąteczno-noworoczne złożył wszystkim obecnym Pan Dyrektor Jarosław Basak, dziękując jednocześnie pracownikom za trud i poświęcenie jaki wkładają w swoją codzienną pracę z podopiecznymi. Życzenia świąteczne w imieniu własnym i starosty opatowskiego Bogusława Włodarczyka złożyła również Radna Powiatu opatowskiego Pani Aneta Bławat. Przy dźwiękach kolęd łamano się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne. Wieczór wigilijny upłynął w rodzinnej, miłej i świątecznej atmosferze. Wspomnieniom i rozmowom nie było końca, a w nie jednym oku pojawiły się łzy wzruszenia.

 

6 grudnia i Mikołajki są zwiastunem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Świąt, nierozłącznie kojarzących się z prezentami i Mikołajem . Św. Mikołaj zaskoczył wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku przychodząc po południu wraz ze swoimi pomocnikami. „Ale niespodzianka” - taka była reakcja mieszkańców zebranych na sali gastro-terapii. Święty rozsiadł się na specjalnie przygotowanym dla Niego miejscu, odsapnął i zaczął rozmawiać z mieszkańcami, cieszył się z opowiadanych przez seniorów anegdot i wierszyków o Św. Mikołaju, był też bardzo hojny, każdemu wręczył prezent i życzył dużo zdrowia. W role Mikołaja wcielił się Pan Wojtek – opiekun, a w pomocników Pan Dyrektor, Panie Kierowniczki i specjalny gość Radny miejski Pan Klaudiusz Kędziora, który przekazał życzenia od Pana Starosty Bogusława Włodarczyka.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates