Swiss Contribution

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARJĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
- Życzymy wszystkiego najlepszego !

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Projekt Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku zakłada modernizację i rozbudowę istniejących budynków, rewitalizację stawów oraz szkolenie kadry merytorycznej i medycznej.

Planowane działania pozwolą na utworzenie:

1. 18 lokali aktywizujących dla 32 mieszkańców, którzy w pewnym stopniu wykazują samodzielność (5-jednoosobowych,12-dwuosobowych, 1 trzyosobowy) 7 mieszkań w rozbudowanym budynku kuchni,
11 mieszkań w Budynku Pracy Chronionej

2. 5 pomieszczeń, w których będą prowadzone nowe formy terapii zajęciowej:
· terapia doświadczania świata – poprzez zmysły wzroku, węchu, dotyku i słuchu.
· gastroterapia – zajęcia kulinarne
· ergoterapia – terapia pracą
· filmoterapia - terapia za pomocą filmu
· silwoterapia - kontakt z przyrodą
· zooterapia. – kontakt ze zwierzętami

3. hipoterapia – terapia z użyciem koni.

4. Rewitalizacja stawów.

Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie standardu świadczonych usług przez DPS w Zochcinku.
Lokale aktywizujące nauczą mieszkańców samodzielności, samopielęgnacjii odpowiedzialności.
Rehabilitacja medyczna wpłynie korzystnie na poprawę zdrowia, kondycję psychiczną chorych i niepełnosprawnych. Kontakt ze zwierzętami i przyrodą poprawi funkcjonowanie człowieka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej.Szkolenia przyczynią się do osiągnięcia sukcesu w zakresie posługi na rzecz osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych.