Swiss Contribution

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARJĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
- Życzymy wszystkiego najlepszego !

27 lipca - 02 sierpnia 2014 r.WIZYTA STUDYJNA W SZWAJCARII

W dniach od 27 lipca do 02 sierpnia 2014 roku odbyła się wizyta studyjna w Szwajcarii. W wizycie udział wzięło dziesięciu pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wyjazd odbył się w ramach realizowanego projektu pn. ,,Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej.” Szwajcarsko- Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencja do wielosektorowego podejścia programowego – w ramach komponentu II – działań szkoleniowych. Celem wizyty studyjnej w Szwajcarii było zdobycie informacji o działaniu lokali aktywizujących, poznanie dobrych praktyk w zakresie realizowanych zadań, zdobycie informacji na temat nowych form terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku a pracownikami szwajcarskiego sektora usługodawców w zakresie świadczenia szeroko rozumianej pomocy społecznej, jak również poznanie zasad funkcjonowania domów/placówek prowadzonych przez państwo szwajcarskie oraz zapoznanie się z zadaniami instytucji nadrzędnych nad tego typu placówkami. W ramach wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, władzami Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Sankt Gallen, fundacji, a także instytucji będących bezpośrednimi usługodawcami świadczącymi pomoc społeczną dla ludzi o różnym stopniu upośledzenia umysłowego. Pracownicy DPS w Zochcinku mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem następujących placówek: Dom Opieki Społecznej ,,Haus Castelriet” w Sargans dla seniorów, Fundacja Arwole, której celem jest działanie na rzecz ludzi niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, jak również prowadzenie kampanii w mediach dotyczącej integracji wszystkich środowisk. W celu zapoznania się z funkcjonowaniem placówek pomocy społecznej w Szwajcarii odwiedzono Kantonalny Urząd Pomocy Społecznej w Zurichu. Z uwagi na specyfikę działalności DPS w Zochcinku spotkano się również z władzami i pracownikami Domu Opieki Tilia, który ma pod swoją opieką ludzi z upośledzeniem umysłowym, jak i psychicznym. Heilpädagogische Schule Gotthelf, gdzie przedstawiono nam wszystkie aspekty funkcjonowania szkół dla uczniów o różnych poziomach niepełnosprawności. Hochschule für Angewandte Wissenschafetem w Sankt Gallen, gdzie uzyskaliśmy informacje z zakresu kształcenia pracowników pomocy społecznej w Szwajcarii i Europie. Następnie odbyła się wizyta w Kantonalnym Branżowym Związku Instytucji dla Ludzi Niepełnosprawnych. Spotkano się również z władzami Baden i Regionalnego Centrum Opieki w Baden, gdzie zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem placówek pomocy społecznej, wymieniliśmy doświadczenia w zakresie działalności instytucji świadczących usługi pomocy społecznej, aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej. Zwiedzono tam Warsztat Terapii Zajęciowej oraz zamknięty oddział demencji starczej. Docelowym punktem naszej wizyty był Dom Łukasza „Lukashaus” w Grabs i spotkanie z władzami Grabs, na której terenie obecnie działa fundacja Lukasstiftung. Podczas wizytacji w w/w domu przedstawiono nam szczegółowo działalność krajową i zagraniczną fundacji, formy terapii zajęciowej, tj.: zooterapia, ścieżka zmysłów, labirynt kłamstw. Podsumowaniem był panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń i plany współpracy na przyszłość. Wyjazd studyjny do Szwajcarii był dla nas bardzo korzystny. Wzbogaciliśmy naszą dotychczasową wiedzę. Wizyta pozwoliła nam na wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie pomocy społecznej. Pozyskane fundusze szwajcarskie pozwolą nam na dorównanie standardom europejskim.