Swiss Contribution

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARJĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
- Życzymy wszystkiego najlepszego !


ZAKRES I CELE PROJEKTU

Celem Projektu jest podniesienie jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej
W wyniku działań realizowanych w ramach SPPW zwiększy się ilość przeprowadzanych zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacji medycznej, zostanie zwiększona aktywność życiowa mieszkańców oraz ich podmiotowość.


W ramach Projektu przewiduje się realizacje działań Komponentu I i II.

Celem projektu w ramach Komponentu I, jest inwestycja która dotyczy: modernizacji, przebudowy istniejącej bazy lokalowej DPS. Wynikiem realizacji zadania inwestycyjnego będą nowe lokale aktywizujące, pomieszczenia do terapii zajęciowej i pomieszczenia do rehabilitacji medycznej.

Celem projektu w ramach Komponentu II jest podniesienie kwalifikacji personelu merytorycznego i medycznego DPS z zakresu, który obejmuje zarówno tzw. rozwój osobisty jak również planowane do wdrożenia nowe formy terapii zajęciowej i rehabilitacji medycznej.