A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.

„Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”

 

 

!! UWAGA !!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

„Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”

 

Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 29 sierpnia 2019r.

Ogłoszenie nr 588239-N-2019 z dnia 2019-08-21 r

TREŚĆ

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego dwóch busów 9 – osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wraz z osprzętem (najazdy, pasy bezpieczeństwa dla wózków i osób na wózkach, listwy podłogowe).

TERMIN SKŁADANIA OFERT

2019-09-02, godzina: 10:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 2019-11-15.


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates