A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku - Część 2 - produkty mięsno - wędliniarkskie - Część 3 - produkty mleczarskie - Część 4 - pieczywo - Część 5 - mroźonki, ry

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku”

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

 

TREŚĆ

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku: - Część 2 - produkty mięsno - wędliniarkskie - Część 3 - produkty mleczarskie - Część 4 - pieczywo - Część 5 - mroźonki, ryby

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates