A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

 

Informacja

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

 

TREŚĆ

Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 20 sierpnia 2019r.

Ogłoszenie nr 587759-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.

TERMIN OTWARCIA OFERT

2019-08-30, godzina: 10:15


 

Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates