A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku - Część V - mrożonki,ryby.”

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku - Część V - mrożonki,ryby.”


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku - Część V - mrożonki,ryby.”

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 05 sierpnia 2019r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku - Część V - mrożonki,ryby.”

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od 12.09.2019r. do 11.09.2020r.


Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

510200696-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates