A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie”

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do złożenia oferty - 3 sierpnia 2017 r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

9 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie” od daty zawarcia umowy do 30 października 2018 roku.


Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates