A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

 

!! UWAGA !!

ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 14 listopada 2017 r.

Ogłoszenie nr 615926-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na sprzedaż i sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

28 listopada 2017 r. do godz. 10:30

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates