A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Ankieta - Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

 

 

 

Ankieta - Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

 

 Szanowni Mieszkańcy Powiatu Opatowskiego,

 
            W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy. Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Szacunkowy czas wypełnienia wynosi nie więcej niż ok. 15-20 minut. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

 Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/xiH3UtPpff4EZ6tx7

 


Ankiety prosimy wypełniać do dnia 11.02.2021r.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates