A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

 

Powiat Opatowski-Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

  Cel otrzymania grantu jest realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pielęgniarkom.

 

Dofinansowanie projektu w wysokości 45 107,54 zł jest finansowane z następujących źródeł:

 - 84,17% ze środków europejskich,

 - 15,83% ze środków dotacji celowej

 

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates