A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „ZAKUP I PRZEPROWADZENIE TESTÓW NA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 DLA PRACOWNIKÓW DPS W ZOCHCINKU"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „ZAKUP I PRZEPROWADZENIE TESTÓW NA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 DLA PRACOWNIKÓW DPS W ZOCHCINKU"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „ZAKUP I PRZEPROWADZENIE TESTÓW NA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 DLA PRACOWNIKÓW DPS W ZOCHCINKU"

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na „ZAKUP I PRZEPROWADZENIE TESTÓW NA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 DLA PRACOWNIKÓW DPS W ZOCHCINKU

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku lub do wyczerpania limitu testów.

Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 510228608-N-2020 z dnia 17-11-2020 r.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates