A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Dostawa środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe

TREŚĆ

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na - „Dostawa środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

TERMIN SKŁADANIA OFERT

24 listopada 2020r. do godz. 9:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Maksymalnie do 3 dni od podpisania umowy.

Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates