A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w 2022 roku tj. od 01.01.2022r. do 31.12.2022” ZP.26.11.2021

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w 2022 roku tj. od 01.01.2022r. do 31.12.2022” ZP.26.11.2021.”

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe

TREŚĆ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w 2022 roku tj. od 01.01.2022r. do 31.12.2022” ZP.26.11.2021"

TERMIN SKŁADANIA OFERT

14 grudnia 2021r. do godz. 9:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates