A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Ogłoszenie o zamówieniu “Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - “Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku”

“Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku”

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym - 12 sierpnia 2022r.

Ogłoszenie zostało umieszczone również na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz portalu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ pod numerem 2022/BZP 00304121/01.

TREŚĆ

“Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku”

TERMIN SKŁADANIA OFERT

2022-08-25, godzina: 10:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 11 września 2023r.


SWZ

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates