A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

„Zakup i dostawa busa 9 osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Zakup i dostawa busa 9 osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”- 5 września 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym - 5 września 2022r.

Ogłoszenie zostało umieszczone również na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz portalu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ pod numerem 2022/BZP 00333712/01 z dnia 2022-09-05

TREŚĆ

Zakup i dostawa busa 9 osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

TERMIN SKŁADANIA OFERT

2022-09-15, godzina: 09:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 30 listopada 2022r.


SWZ

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates