A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rozbudowa Budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do złożenia oferty - 10 maja 2017r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową

TERMIN SKŁADANIA OFERT

25 maja 2017r. do godz. 12:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

31 lipca 2017r.


Pobierz w formie pliku PDF:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates