A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

ĆWICZENIA NA OBIEKCIE FILII W OPATOWIE

 

 

 

W dniu 27 lutego 2019 roku na obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku filia w Opatowie zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno - bojowe. Ćwiczenia były przeprowadzone dla strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Opatowie i OSP Rosochy i Brzezie. Założeniem do ćwiczeń było powstanie pożaru w pomieszczeniu kuchennym na parterze, w którym przebywa 2 poszkodowane osoby, ewakuacja pensjonariuszy i pracowników z budynku administracyjno - mieszkalnego poprzez klatkę schodową na zewnątrz budynku. Celem tych ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na tego typu obiektach, sprawdzenie współdziałania zastępów JRG z jednostkami OSP oraz personelem DPS w zakresie prowadzenia ewakuacji ludzi i działań ratowniczo - gaśniczych oraz zapoznanie się z nowopowstałym obiektem.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates