A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Otrzymaliśmy dotację od wojewody świętokrzyskiego

150 tysięcy złotych dotacji celowej z budżetu państwa od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku prowadzony przez Powiat Opatowski. Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby. Przy podpisaniu umowy Powiat Opatowski reprezentowali: Tomasz Staniek, starosta opatowski i wicestarosta Małgorzata Jalowska.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates