A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Powiat Opatowski-Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Bezpieczna przyszłość”

  

Powiat Opatowski-Dom Pomocy Społecznej  w Zochcinku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Bezpieczna przyszłość”

 

 Celem projektu jest:

 wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 poprzez zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, środków ochrony osobistej oraz finansowania dodatków do wynagrodzeń.

 Dofinansowanie projektu w wysokości 338.205,42 zł jest realizowane z następujących źródeł:

 - ze środków UE 285.039,53 zł

 - ze środków budżetu państwa 53.165,89 zł

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates