POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA!

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Dzień otwarty w DPS

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku zaprasza mieszkańców powiatu opatowskiego na dzień otwarty który odbędzie się 20 maja 2018r

W programie:

-Zwiedzanie domu

-możliwość zapoznania się z zasadami i warunkami zamieszkania w dps

-spotkania z mieszkańcami i pracownikami

-bezpłatne badanie ciśnienia i poziomu cukru

-zapoznanie się z formami terapii

-zwiedzanie mini zwierzyńca

-przejazd bryczką

-grill

 -pływanie rowerem wodnym i łódką po akwenach DPS

 

W celu ciągłego podnoszenia walorów mieszkalnych i bytowych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku podjęliśmy się remontu bazy sportowej naszej placówki. Własnymi siłami remontujemy boisko do piłki nożnej. Obecne boisko jest wykorzystywane do organizowania zajęć sportowych dla mieszkańców naszego domu. Obecna nawierzchnia nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Jest niebezpieczna dla zdrowia. Upadki są przyczyną kontuzji i urazów. Przebudowa boiska przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas zajęć terapii zajęciowej dla naszych mieszkańców. Poszerzy się i uatrakcyjni baza naszej placówki, która będzie mogła być wykorzystana również dla mieszkańców środowiska lokalnego, które uzyska miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego. Remont boiska DPS przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć terapii zajęciowej, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia. Boisko stanie się miejscem, które umożliwi większą integrację mieszkańców ze społecznością lokalną.

Wraz z nastaniem upragnionej wiosny na terenie DPS w Zochcinku  rozpoczęły się prace remontowe placówki w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. Środki finansowe pochodzą w całości z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego.  Inwestycja ma na celu  polepszenie warunków mieszkalnych podopiecznych placówki.

Na budynkach mieszkalnych  trwa  wymiana okien na nowoczesne okna PVC oraz ocieplanie samych budynków, by zwiększyć komfort zamieszkania oraz zmniejszyć zużycie ciepła, co przełoży się na mniejsze koszty utrzymania. Ponadto budynki zostaną zabezpieczone instalacją odgromową.

 

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku przystąpił do realizacji projektu pn. „My Samodzielni!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Celem projektu jest włączenie społeczne 100 osób (50 osób z niepełnosprawnością, uczestników WTZ w Opatowie oraz 50 osób z rodzin lub najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opatowskiego zamieszkujących na terenach wiejskich oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty WTZ o specjalistyczne wsparcie i usługi społeczne począwszy od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

W ostatnim dniu karnawału 13 lutego 2018 roku odbyła się w naszym Domu „zabawa walentynkowo – karnawałowa”. Na zabawie pojawili się mieszkańcy DPS oraz ich przyjaciele i „drugie” połówki. Na parkiecie brakowało miejsca do tańca, a uśmiechom i radości nie było końca. Chętne osoby mogły zaśpiewać piosenkę lub poprosić o dedykację dla swojej “walentynki”. Po zabawie wszyscy uczestnicy mogli posmakować pysznych gofrów i słodkich ciasteczek przygotowanych przez naszą kuchnię specjalnie na tę okazję.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates